ga naar de homepagina

AlgemeneVoorwaarden
Het cursusgeld dient in alle gevallen voor aanvang van de cursus volledig te zijn betaald.
Wanneer de cursist zonder bericht afwezig is, wordt de les als gegeven beschouwd.
Bij afzegging door de docent, wordt de les op een andere dag ingehaald.

Annuleringen en verschuivingen

I. Individueel:
Verschuiven: tot één week voor de trainingaanvang kan op verzoek van de cursist(en) of de opdrachtgever kosteloos
een andere aanvangsdatum worden vastgesteld.
Bij verschuiven na deze termijn wordt 20% van de trainingprijs in rekening gebracht.
Annuleren: tot twee weken voor de aanvang van de training kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering na
deze termijn en tot uiterlijk twee werkdagen voor de aanvang van de training, is 20% van het traininggeld
verschuldigd. Bij latere annulering is het volledige bedrag verschuldigd.
Annulering dient in alle gevallen schriftelijk te gebeuren.

II. Groepen:
Verschuiven: is niet mogelijk
Annuleren: tot twee weken voor aanvang van de training (d.w.z. voor de eerste lesafspraak) kan kosteloos worden
geannuleerd. Bij annulering na deze termijn en tot uiterlijk twee werkdagen voor de eerste lesafspraak, is een
bedrag verschuldigd dat correspondeert met 20% van de nog niet genoten leseenheden. Bij latere annulering is het
volledige lesgeld verschuldigd. Annulering dient in alle gevallen schriftelijk te gebeuren.

Vind ons op Facebook
Bezoek onze Pinterest pagina
Onze Twitterpagina